Kể từ khi thành lập vào năm 1996, đến nay đã có 22 năm lịch sử phát triển. Dưới chương trình giảng dạy có hệ thống và hoàn chỉnh chuyên nghiệp, khoa học, áp dụng phương pháp giảng dạy đa trí tuệ, để trẻ tự hình thành “tư duy nghệ thuật” hoàn toàn độc lập trong lĩnh vực “cầm tay chỉ việc”.

Ứng dụng câu: "Mỹ hour Wuhua" 10/8, trời đục, 17~28;, không có hướng gió kéo dài,'cấp 3

Ứng dụng câu:

Hôm nay trời nhiều mây, nhiệt độ cao nhất trong ngày là tầng tám, và nhiệt độ thấp nhất trong đêm là 1785511. Không có hướng gió liên tục nào cả.

Những bài viết liên quan