Kể từ khi thành lập vào năm 1996, đến nay đã có 22 năm lịch sử phát triển. Dưới chương trình giảng dạy có hệ thống và hoàn chỉnh chuyên nghiệp, khoa học, áp dụng phương pháp giảng dạy đa trí tuệ, để trẻ tự hình thành “tư duy nghệ thuật” hoàn toàn độc lập trong lĩnh vực “cầm tay chỉ việc”.

Câu cá câu lạc bộ về khía cạnh Tiền bạc: nhượng Li Ziyuan lại

Phần thưởng câu cá:

Trương Xiaoan và Yang Ji of Trịnh chứng khoán Co., Lt. thí nghiệm gần đây nghiên cứu Li Ziyuan và công bố báo cáo nghiên cứu "Li Ziyuan 20229Q3 performance Review: Có khả năng thuận lợi dưới áp lực ngắn hạn, có khả năng suất sẽ cải thiện dưới giá tăng+Quốc gia". Khẩu báo cáo này cung cấp cho Li Ziyuan một đánh giá mua hàng, và giá cổ phiếu hiện nay là 16.vãi một yuan.


Li Ziyuan (600337)
Điểm đầu tư chính
Sự kiện: công ty đã công bố kết quả 22Q3, và lãi suất tăng trưởng lợi nhuận lưới của 22Q1-3 là+0.59=-20.44=.; Tốc độ tăng trưởng thu nhập/lợi nhuận lưới của công ty là-3.77=-21.10 Phần trăm.
Nguyên nhân của nước uống sữa đang chịu áp lực trong thời gian ngắn, và sự tăng dần giá trị làm cho kinh doanh giảm đi.
1) Tỷ lệ tăng vọt thu nhập ở phần hai Q3 đã giảm vì tác động của dịch bệnh lên hoạt động của công ty trong việc vận chuyển động động vận động động vận động vận động động vận động động vận động vận động vận động vận động vận động vận động vận động vận động vận động vận động vận động nhiệt cực mạnh và vận chuyển hậu cần. Số thu nhập của đồ uống s ữa và các công ty khác ở phần hai mặt ở K22Q3 đã thay đổi theo giá trị 94.37.37/96.97.97
2) The 22Q3 grodương lãi và lưới lợi đã tăng lên tới 31.99=/14.3K+ tới 3.17=. on a year-on-year-on-year, the lý do tại sao lợi nhuận t9Q3 cuối cùng lại thấp hơn dự kiến là: Trong suốt thời gian 22Q3, tỷ lệ phụ trội tăng theo tỉ lệ phụ thuộc 1.8 tới 15.8=.=.=.=.=) năm này qua năm khác, bao gồm tỷ lệ chi phí bán hàng và giá trị quản lý tăng theo tỉ lệ 1.1.I-0.44 Số tiền mặt hoạt động trong suốt năm: Số thu nhập bằng tiền mặt giảm theo 2.28-2-2 triệu yuan.
Thị trường của vùng Đông Trung Trung Quốc bị ảnh hưởng đáng kể bởi dịch dịch bệnh. Thị trường của vùng Tây Nam và Nam Trung Trung Trung Quốc tăng tăng tăng tốc độ gia tăng cường sự tăng tăng tăng cường sự tăng tăng cường sự gia tăng tăng sự gia tăng sự gia tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng sự tăng tăng tăng tăng cường sự gia tăng tăng cường của vùng Trung Đông Trung Quốc Trung Đông Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung Đông/Trung Trung Trung Đông Trung Đông Đông Trung Trung Trung Trung Quốc Trung Quốc Trung Đông/Trung Đông Đông Đông Đông Đông bắc Trung Trung Quốc (Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung Đông Đông Đông Đông bắc bắc/Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung Quốc Quốc Quốc Quốc Quốc Quốc Quốc Quốc Quốc (Trung Trung Đông bắc/bắc bắc bắc bắc bắc bắc bắc bắc bắc/Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung Quốc 0.2 tỉ yuan (-9.69=))) Nguồn thu nhập của phần hai kênh phát triển trực tiếp diễn ra tại phần hai tập đoàn được thay đổi bởi 2.16 Name, uhm uhm uhm uhm uhm uhm uhm, 354 triệu yuan và 500 triệu yuan năm này qua năm khác. Dưới sự ảnh hưởng của dịch bệnh, công ty vẫn tiếp tục mở rộng tay buôn bán khác. Đến cuối 22Q3, số lượng tổng thương lượng lên 277+8/1 tháng này qua tháng khác, và giá trị trung bình của 3800 là 697
Còn một cách nổi giáp dấu chất tăng nhanh hơn sau cuộc hội hận vị hành giáp, tốt tin về hành giản tăng hàng hành giọng của hàng, hoạt
♪ Ngành công nghiệp β: Nông nghiệp đồ uống sữa có rộng rãi và đất màu mỡ cho các sản phẩm đơn vị lớn. Với việc nâng cao mức tiêu thụ của người dân trong thị trấn, tỉ lệ tăng trưởng của các thức uống sữa do nhu cầu khác nhau tăng cao hơn so với các sản phẩm sữa và uống nước.
2) Tự động α: Trong một thời gian ngắn, công ty đạt được một sự tăng trưởng ổn định trong khả năng đạt được bằng việc tăng giá để bảo đảm áp suất chi phí+22Q4 để tăng thu hút đầu tư. Trong suốt và lâu dài, theo logic rằng eo biển bao la đã được nâng cấp lên quốc gia và trên thị trường hàng trăm triệu đô-la đã được đẩy nhanh đáng kể nhờ vào việc quốc gia gia gia gia gia gia gia gia gia gia gia đóng vai trò đảm bảo, dưới hiệu ứng quy mô, chi phí đã giảm (khả năng riêng đã tăng gia gia gia suất thường đã giảm, tỷ lệ áp suất xuất đã giảm dữ kiện bơm suất suất suất suất cộng cộng lại nhiều hơn)
Dự báo lợi nhuận và đánh giá
Nó được dự đoán là tỉ lệ tăng trưởng thu nhập của Công ty từ 2022 đến 2024 s ẽ gồm, 3-4=, 26.5=. và 21.0=.; Độ trưởng của lãi suất lưới là -16.1=, 29.9=.và 21.6=.; EPS là 0.7, 0.9 và 1.2 yuan/share. Cộng thể là 22, 17 và 14 thì lần, duy trì tín hiệu mua hàng.
xúc động: giảm dịch; Giá sản xuất tăng. Việc mở rộng quốc gia tăng tốc. Giá nguyên liệu thô đã giảm.
Nguy cơ: tình hình dịch trong nhà bùng nổ hai lần; rủi ro đơn hạng; Việc phát triển sản phẩm mới không như dự kiến. Việc mở rộng khu vực không như dự kiến. vấn đề an toàn Sự thay đổi giá trị nguyên liệu thô.

Theo báo cáo nghiên cứu, các dữ liệu được phát hành trong ba năm qua, trung tâm dữ liệu Ngôi sao chứng khoán chứng khoán đã tính to án rằng đội nghiên cứu của Sơn Sơn Sơn gia nhập Hoài An có một nghiên cứu s âu hơn về cổ phiếu, với tỉ lệ chính xác dự đoán trung bình của 99.18. trong vòng ba năm qua. Nó dự đoán được lợi nhuận chính xác tại quỹ mạng tại 2022 triệu yuan, và thể thao được hoán cải từ giá hiện nay sẽ là 15.55.

Các chi tiết dự báo lợi nhuận cuối cùng là như sau:

Trong những ngày gần đây, có sáu cơ quan phân loại cổ phiếu, 4 giá trị mua hàng và 2 giá suất tăng vọt. Thông tin trung bình của tổ chức trong những ngày qua là 27.48. Theo dữ liệu báo cáo tài chính của năm qua, công cụ phân tích của chứng khoán Star cho thấy Li Ziyuan (600333337) là một hào quang bất thường của sự cạnh tranh trong ngành, với độ kinh doanh xuất sắc và một sự tăng trưởng số thu nhập tốt. Sức khỏe tài chính. Giá trị của cổ phiếu là 4 sao, giá cả phải là 35 ngôi sao, và chỉ số toàn diện là 35 ngôi sao. (Chỉ mục là tham chiếu, chỉ số là 0~5 các ngôi sao, và tối đa là 5 ngôi sao)

Những thứ trên này được phân loại bởi SecurityStar dựa theo thông tin công cộng, và không liên quan gì đến vị trí của chúng ta. Những chứng khoán Star tìm đến, nhưng không đảm bảo, độ chính xác, đầy đủ, giá trị và thời gian của tất cả hay một phần của thông tin (bao gồm cả văn bản, video, âm thanh, dữ liệu và đồ thị). Hãy liên lạc với chúng tôi nếu có vấn đề gì. Bài báo này dành cho việc thu thập dữ liệu, và không có ý kiến gì về việc đầu tư dành cho bạn. Nên hãy quyết định cẩn thận.

(Nội dung bản tin Nghiên cứu Trịnh)

Đây không phải là đề nghị đầu tư, thị trường chứng khoán rất mạo hiểm và đầu tư phải thận trọng.

Những bài viết liên quan